Polityka prywatności

Wszelkie podane przez Odwiedzającego dane osobowe, to jest imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu przechowywane są przez HRmax Żory z zachowaniem należytej staranności i nie będą udostępniane osobom trzecim.

Rejestrując się w systemie i zakładając indywidualne konto w serwisie hrmax.zory.pl Odwiedzający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach rekrutacyjnych oraz w celach marketingowych związanych z działalnością Klubu HRmax Żory, zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

Administratorem udostępnionych przez Odwiedzającego danych osobowych jest Grupa Biegowa HRmax Żory z siedzibą w Żorach, os. Sikorskiego 52, 44-240 Żory, NIP 651-171-50-51.

Na potrzeby przechowywania danych osobowych Użytkowników systemu została stworzona baza danych, która spełnia wymagania dotyczące zabezpieczeń, określone przez odpowiednie przepisy prawa, w szczególności przez rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 roku, Nr 144, poz. 1024).

Użytkownicy systemu mają prawo wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. W tym celu należy zalogować się w systemie i w zakładce "moje konto" dokonać aktualizacji danych lub trwale usunąć konto.

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności. O każdej zmianie Serwis zawiadomi Użytkowników poprzez wysyłkę wiadomości e-mail z informacją o zmianie oraz na stronie internetowej Serwisu w zakładce Polityka prywatności na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

Polityka cookies

Serwis internetowy HRmax Żory działający pod adresem http://www.hrmax.zory.pl/ zwany dalej Stroną WWW używa plików cookies w celu zapewnienia swoim Użytkownikom bezpieczeństwa i efektywności korzystania ze Strony WWW. Poruszający się po Stronie WWW Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Stronę WWW plików cookies.

Co to są pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony WWW i przeznaczone do korzystania z niej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Z jakich pików cookies korzysta Strona WWW.

W ramach Strony WWW wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies.

  • Pliki „sesyjne” czyli tymczasowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony WWW lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pliki tymczasowe są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony WWW. Umożliwiają one bezpieczne logowanie na stronie.
  • Pliki „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Strona www wykorzystuje pliki:

- „funkcjonalne” , które służą do przechowywania takich informacji jak: login czy hasło, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze Strony WWW,

- „statystyczne”, dzięki którym Strona WWW może dokonywać optymalizacji zgodnie z preferencjami Użytkowników,

- „reklamowe”, umożliwiające Użytkownikom otrzymywanie reklam dostosowanych do ich indywidualnych preferencji i zainteresowań,

- „społecznościowe”, które umożliwiają integrację serwisów społecznościowych z których korzysta Użytkownik ze Stroną WWW.

Blokowanie plików cookies

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie pików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonywać w każdym czasie zmian ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Strony WWW. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Brak blokady oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na ich zapisywanie.

Ograniczenie przez Użytkownika stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie WWW.

Partnerzy/współpraca

Klub HRmax Żory w liczbach

  • Aktywnych członków: 71 / Oczekujący: 0
  • Kobiety: 29 / Mężczyźni: 42
  • Maratończyków: 39
  • Średnio km na zawodach: 19.078 km
  • Średni czas na zawodach: 2g 2m 4s

Jak zostać członkiem klubu?

Chcesz zostać członkiem klubu HRmax Żory? Musisz mieć ukończone 18 lat, wypełnić deklarację członkowską, przedstawić rekomendację 2 członków naszego klubu, opłacić wpisowe 50 PLN oraz składkę 20.00 PLN za rok. Przekonaj się o korzyściach płynących z członkowstwa w naszym klubie.

Wypełnij deklarację członkowską »